Chai xịt làm sạch và đánh bóng kim loại

85,000

Chất làm sạch và đánh bóng kim loại Goodmaid Pro GMP 160 STEEL BRITE là Bazo, sẽ không tạo ra dung môi Hydrocarbon gây nguy hiểm. Nó sẽ đánh bật dầu mỡ dễ dàng và để lại một lớp màng bảo vệ trong suốt làm sáng bề mặt.

Dung tích: 500ml

 

 

Chai xịt làm sạch và đánh bóng kim loại

85,000

Danh mục: ,